• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
0011 0022 0033 0044 0055 0066
HTML5 Scroller by WOWSlider.com v4.8

Yapılacak çalışmaların listesi

İşletme denetimleri ve saha gezisi

 İş Güvenliği Kurulu Oluşturulması

Kaza Prosedürleri ve kaza sonrası yapılacaklar

İsg Katip sistemi üzerinde  uygulamalı sözleşme örneği

Kurul iç yönergesi hazırlığı  ( Örnek çalışma)

Kaza istatistik formları

Detaylı iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi 

Kurul toplantı tutanakları

Kinney Yöntemi ile risk değerlendirmesi

Kontrol listesi ile eksik belirleme

Onaylı defter tedariği ve onaylı defter  doldurma uygulaması

Tehlike sınıflarına göre risk değerlendirmesi

İş planı hazırlama

Acil durum planı  hazırlık

Döf takibi

Çalışma planı hazırlama

Acil durum planlarının oluşturulması ve örnek çalışma

Uygunsuzluk bildirimi

Eğitim Planı Hazırlama

Acil durum ekipleri ve tatbikatlar

 Yasal süreç takibi

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulamasının kamu kesiminde de zorunlu hale getirilmesi ile iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği gelecekte aranır meslek haline gelecektir...
.........................................................................
Web sitemiz yenilendi...
.........................................................................