ANASAYFA

 

 İşyeri Hekimliği

 
   
   

 

 

 

 

      A- SAĞLIK VE MUAYENE HİZMETLERİMİZ

 • İşe giriş muayeneleri ve ilgili raporların verilmesi,
 • İş yerinde periyodik sağlık muayenelerinin yapılması,
 • İşe dönüş muayeneleri ( 21 günden uzun süren rapor ve iş kazalarında ),
 • Her bir iş koluna yönelik gerekli tahlillerin yapılması,
 • Kronik hastalıkların takibi,
 • Sağlık muayenelerinin kayıt altına alınması ve kişisel sağlık dosyalarında saklanması,
 • İş yerinde sağlıkla ilgili risklerin değerlendirilmesi sonuçlarının raporlanması,
 • Maruziyet bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının tespit edilmesi ve kayıt atına alınması,
 • İş sağlığı, hijyen, muayene, takip ve eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bulaşıcı hastalık salgını durumlarında; tüm çalışanların tekrar muayene ve sağlık kontrollerinin yapılması,
 • Bağışıklama ve aşı işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Gerekli laboratuar tetkiklerini yapmak değerlendirmek ( Kan tetkikleri, Akciğer grafisi, Gaita tahlilleri, Mikroskobi kültür, Boğaz kültürü, İşitme testleri )
 • Kronik hasta ve hastalıkların takibi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurul ve toplantılarına katılmak,
 • Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık gözetimini yapmak,
 • İş yerinde, ilk yardım ve acil müdahale organizasyonu yapmak.