ANASAYFA

 

 Risk Analizi

 
   
   

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsamında, çevresel risk analizleri ve işyeri için yasal bir zorunluluk olan “Risk Değerlendirmesi” yapılarak rapor haline getirilir. Rapor sonuçlarına göre, gerekli çalışmalar planlanır, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunulur ve yapılan çalışmalar takip edilir.

 

I-İşletmeye sağlayacağı yararlar:
İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların
sonucunda alınacak önlemlerle;
a-İşletmenin sağlık giderleri azalacak
b-Tazminat giderleri azalacak
c-Güvenli çalışma ortamında verimlilik artacak
d-Üretimde kalite yükselecek
e-İşletme güven ve prestij kazanacak
f-Pazar payı yükselecek
g-Ekonomik yönden güçlü hale gelecek

 

II-Ülkeye sağlayacağı yararlar:
a-Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısı azalacak
b-Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3 ‘ü kadar kayıp azalacak, bu elde edilen gelir ülke
kalkınmasında kullanılacak (burada söz konusu olan %3’lük pay iş kazaları ve meslek
hastalıkları nedeniyle harcanan giderlerden oluşmaktadır ve bu kaza ve hastalıkların
önüne geçilmesiyle bu maaliyetlerin yatırım ve benzeri faaliyetlere aktarılacağı
düşünülmektedir.)
c-Sağlık ve rehabilitasyon harcamaları azalacak
d-Bir bütün olarak toplum sağlık göstergeleri iyileşecek
e-Çalışma barışına katkı sağlayacak
f-Refah toplumuna dönüşümü hızlandıracak
g-Ülkemiz uluslar arası alanda prestij kazanacaktır